Een taxatierapport nodig?

Als je een woning koopt op basis van een hypotheek, heb je doorgaans een taxatierapport nodig: een onderbouwd waardeoordeel met alle relevante gegevens, zoals de staat van onderhoud en privaat- en publiekrechtelijke aspecten. Alleen erkende, gecertificeerde taxateurs mogen taxatierapporten uitbrengen.

Gecertificeerde taxateurs voldoen aan hoge opleidings- en vakbekwaamheidseisen en staan ingeschreven bij de taxateursregisters. Bults Makelaardij is aangesloten bij het NWWI en ingeschreven bij de Stichting Vastgoedcert en het NRVT.

Vraag een NWWI taxatierapport aanNeem contact op