Een taxatierapport nodig?

Als u een woning koopt op basis van een hypotheek, heeft u meestal een gevalideerd taxatierapport nodig: een onderbouwd waardeoordeel met alle relevante gegevens, zoals de staat van onderhoud en privaat- en publiekrechtelijke aspecten. Alleen erkende, gecertificeerde taxateurs mogen taxatierapporten uitbrengen.

Gecertificeerde taxateurs voldoen aan hoge opleidings- en vakbekwaamheidseisen en staan ingeschreven bij de taxateursregisters. Bults Makelaardij is aangesloten bij het NWWI en ingeschreven bij de Stichting Vastgoedcert en het NRVT.

 https://site.nwwi.nl/